Verkoopsvoorwaarden

Prijsbepaling en algemene uitvoeringsvoorwaarden

1. In onze prijs is niet opgenomen:
hak-, breek- en sloopwerkzaamheden
het maken van sparingen en/of doorvoeringen, tenzij anders vermeld
het isoleren van horizontale leidingen in de plafonds
2. De prijzen zijn excl. B.T.W.
3. Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten kracht.
4. In onze prijs is inbegrepen het gratis door u ter beschikking stellen van: water, elektra, een container voor het deponeren van onze afvalmaterialen en de afvoer hiervan.
5. Van toepassing is de risicoregeling, peildatum is bestedingsdatum, l.k.b. 35%.
6. Wij kunnen geen garantie geven t.a.v. de overgangsgeluid isolatiewaarde in praktijksituatie, welke in het bestek gesteld worden. E.e.a. i.v.m. plafond sparingen en flankerend geluid 
7. Voor maten en gewichten geldt een afwijking volgens DIN 17162 en 18182.
8. Wij zijn niet aansprakelijk voor de kosten voortvloeiende uit het doorboren van leidingen. U dient tijdig schriftelijk aan te geven waar eventuele leidingen t.p.v. te plaatsen wanden en/of plafonds zich bevinden.
9. Het gebouw dient wind- en waterdicht te zijn tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden. In het gebouw dient dag en nacht een temperatuur van minimaal 5 C en een maximale relatieve vochtigheid van 65% gehandhaafd te blijven.
10. Voor het plaatsen van onze stellingen en aansluitingen van de elektrische handgereedschappen dienen voldoende voorzieningen getroffen te zijn.
11. U dient ons voldoende droge opslagruimte ter beschikking te stellen.
12. De werkzaamheden dienen ongehinderd en zonder onderbreking te kunnen worden uitgevoerd. Per onderbreking wordt € 500,– in rekening gebracht.
13. Tekenwerk indien door Audioworkx in overleg. Tekeningen indien door ons vervaardigd, worden in 2-voud ter beschikbaar gesteld. Hiervan dient 1 exemplaar van uw akkoord voorzien, aan ons te worden geretourneerd, waarna de goedgekeurde tekeningen in 2-voud verstrekt worden. Meerdere plots tegen betaling. Voor het wijzigen van het tekenwerk na het verstrekken van uitvoeringstekeningen zullen de wijzigingen op basis van regiewerk € 45,00/manuur worden doorberekend, alsmede € 12,50/afdruk. 
14. Wij verzorgen de maatvoering aan de hand van door u beschikbaar gestelde werktekeningen, peilmaat- en stramien gegevens.
15. Meerwerk wordt uitgevoerd na schriftelijke toestemming 
16. Werkzaamheden in regie zullen worden uitgevoerd . € 45,00/manuur. Op avond- en weekenduren geldt een toeslag van 50%.
17. Op onze offerte is de U.A.V. 1989 van toepassing.
18. Het gebouw dient tot aan de gevel bereikbaar te zijn (over verharding of aanwezige rijplaten) met een vrachtwagen en in de gevels dienen per verdieping adequate openingen aanwezig te zijn voor het opperen.
19. Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum.
20. Betalingstermijnen: nader overeen te komen.
21. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de algemene veiligheid op het werk.
22. In onze offerte zijn wij er vanuit gegaan dat de hoofdaannemer een CAR-verzekering met primaire dekking heeft afgesloten.

Uitgangspunten

1. Reguliere werktijden van 7.00 uur tot 17.00 uur.
2. Detailleringen zijn nader te bepalen in overleg met de opdrachtgever.
3. De gevels dienen met een vrachtauto bereikbaar te zijn (over verharding of aanwezige rijplaten) en per verdieping moeten er voldoende openingen in de gevels aanwezig zijn.
4. De aannemer zorgt voor een verticaal transportmiddel voor het transport van de benodigde materialen naar de verdiepingen.
5. De ruimten worden vooraf door de aannemer vrij van obstakels opgeleverd, zodat wij ongehinderd onze werkzaamheden kunnen uitvoeren.
6. De gehele werkdag mag er geboord worden.
7. De prijzen in deze offerte zijn vast tot 2 maanden na offertedatum m.u.v. staal- en houtproducten.
8. De fluctuerende prijzen in de staal- en houtsector verplichten ons om de bijbehorende prijzen 1 maand vast te maken na offertedatum.

Prijsvorming exclusief

1. Verticaal transportmiddel t.b.v. verticaal transport van onze materialen.
2. Kit werkzaamheden
3. Uitvullen an kantlat aansluitingen.
4. Hak- breek en sloopwerkzaamheden.
5. Het maken van sparingen en.of doorvoeringen, tenzij anders vermeld.
6. Het isoleren van horizontale leidingen in de plafonds.
7. Steiger werkzaamheden t.b.v. plafonds in het trappenhuis of vides.
8. Verticale beëindigingen en koven in de plafonds (trapgat, lichtkoepels, gevelkoven, plafond sprongen e.d.) tenzij anders vermeld.
9. Geluidsmetingen
10. Tekenwerk
11. Parkeergeld

Betalingstermijnen

Standaard hanteren wij onderstaande betalingstermijnen*
20% Bij opdrachtbevestiging
25% Aanvang werkzaamheden
25% Werk 50% gereed
25% Werk 100% gereed
5% Bij oplevering

*Tenzij anders met u overeengekomen.